Allmänna resevillkor 
För OOTB Travels resor tillämpar vi Konsumentverkets villkor för paketresor. Dessutom tillämpas nedanstående särskilda resevillkor samt de resevillkor som särskilt anges i vara respektive program för de olika resorna.

Särskilda resevillkor 
Nedanstående Särskilda resevillkor gäller före Allmänna resevillkor.

Bokning 
Du bokar enklast din resa här på hemsidan – Boka på Boknings sida  eller genom att kontakta oss på info@ootbtravel.com eller 0707184609 (kontorstid). Om du har särskilda behov pga. funktionshinder, behöver specialkost eller dyl. framförs eventuella önskemål i samband med bokning av resan.

Betalning
Endast via bankgiro. Betalningsuppgifter finns på den skriftliga bokningsbekräftelse du erhåller från OOTB Travel.  Bokningsavgiften på 1500 kronor skall betalas inom 7 dagar och slutlikviden skall vara OOTB Travel tillhanda senast 25 September 2013. Anmälan är bindande då bokningsavgift erlagts. Bokning kan bli bindande även om bokningsavgift ej erlagts. Det gäller t.ex. vid sen bokning per telefon.

Resenärens rätt till avbeställning av resa
Vid avbeställning tidigare än 45 dagar före avresan, skall resenären erlägga bokningsavgiften i avbokningskostnad.
Vid avbeställning därefter men tidigare än 21 dagar före avresan, skall resenären avlägga 50% av resans pris.
Vid avbeställning därefter, men tidigare än 7 dagar före avresan, skall resenären erlägga 75% av resans pris.
Vid avbeställning inom 7 dagar före avresan, skall resenären betala hela resans pris.

Avbeställningsskydd – Reseförsäkring 
I grundpriset för resan ingår inte avbeställningsskydd eller reseförsäkring.

Reservationer
Uppgifterna på vår hemsida gäller under förutsättning att inga nya skatter, avgifter eller större valutaförändringar sker. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel och programändringar föranledda av omständigheter utanför vår kontroll.

Minsta antal daltagare

Om för få resenärer anmält sig 45 dagar före avresan,  har  OOTB-Travel rätt att avboka paketarrangemanget, utan någon skyldighet att utge ersättning eller skadestånd. OOTBT Travel skall i sådant fall omgående informera kunden härom och återbetala inbetalt belopp inklusive anmälningsavgift.

 

Resegaranti
OOTB Travel  har ansökt och kommer till Kammarkollegiet ställa lagstadgad ekonomisk säkerhet, vilket innebär att våra resenärer har det skydd och de rättigheter bestämmelserna kräver.

Resenären
Resenären är själv ansvarig att iaktta nödvändiga formaliteter inför resans genomförande, som t.ex. innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. Resenären är även ansvarig för att kontrollera att korrekt namn och faktureringsadress anges på bokningsbekräftelse och färdhandlingar. Namnet skall överensstämma med passet. En manuell ändring av utställd flygbiljett medför en extra kostnad för resenären.

Avresemeddelande
Avresemeddelande med färdhandlingar och andra upplysningar om resan översändes ca 14 dagar före avresan.

Reklamation

Reklamation bör i möjligaste mån framföras på resmålet, så att  OOTB Travel erbjuds tillfälle att avhjälpa eventuell brist. I övrigt se Allmänna villkor

ÖVRIGT

Behandling av personuppgifter:
De personuppgifter, exempelvis namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer, som du lämnar i samband med beställning av resa eller andra tjänster genom på webben, per telefon eller vid besök i någon av våra butiker eller personuppgifter som i övrigt registreras i samband med beställning, t ex resemål, önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan, eller i övrigt inom ramen för kundförhållandet, kommer att behandlas av OOTB Travel. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av OOTB Travel’s samarbetspartners inom resebranschen, t ex flygbolag, hotell, lokala samarbetspartners på resemålet samt av OOTB Travel anlitade leverantörer av administrativa tjänster.

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att OOTB Travel skall kunna fullgöra det aktuella uppdraget, t ex leverera den resa eller de tilläggstjänster som du beställt. Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att  OOTB Travel skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t ex gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och  OOTB Travel, t ex noteringar om frågor och klagomål. Dina personuppgifter kan även komma att utgöra underlag för OOTB Travel marknads- och kundanalyser, samt riskhantering och statistik.

Genom att du lämnar dina personuppgifter enligt ovan godkänner du att OOTB Travel behandlar dina personuppgifter för de angivna ändamålen.